نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

امر مدرسه‌سازی در امیریه

.


یک محله با ٢٠هزار جمعیت هنوز مدرسه ندارد!
در شهرآرا محله 12 بخوانید:
http://shahrara.com/neighborhoods.html